Přihláška pro účastníky

Přihláška na exhibiční jízdy • Anmeldung für Ausstellungsfahrten • Registration for exhibition rides • Brno Grand Prix Revival 2024
CZ: Pole označené * je vyžadováno. Prosíme, vyplňte formulář pozorně a pravdivě. Všechny údaje budou kontrolovány při administrativná a technické přejímce. S chybně uvedenými údaji máme potom velké starosti a přejímky to zdržuje. Nepoužívejte Caps Lock (všechna písmena velká)! Konec přihlášek: neděle 16. 6. 2024 nebo do zaplnění kapacity.
DE: Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Bitte füllen Sie das Formular sorgfältig und wahrheitsgemäß aus. Alle Daten werden bei der administrativen und technischen Annahme überprüft. Wir sind sehr besorgt über falsch eingegebene Daten und es verzögert den Annahmeprozess. Bitte verwenden Sie nicht die Caps Lock (alle Großbuchstaben)! Einsendeschluss: Sonntag, 16. Juni 2024.
EN: Field marked with * is required. Please fill in the form carefully and truthfully. All data will be checked during administrative and technical acceptance. We are then very worried about incorrectly entered data and it delays the acceptance process. Do not use Caps Lock! Closing date: Sunday 16th June 2024.
CZ: Vyberte jednu kategorii exhibiční jízdy. Ke každé registraci náleží vstup pro 3 osoby (jezdec a 2x doprovod) a jeden vjezd pro doprovodný automobil s přívěsným vozíkem (karavan, dodávka, osobní automobil).
DE: Wählen Sie eine Kategorie der Ausstellungsfahrt. Jede Anmeldung beinhaltet eine Nennung für 3 Personen (Fahrer und 2x Begleitperson) und eine Nennung für ein Begleitfahrzeug mit Anhänger (Wohnwagen, Van, PKW).
EN: Select one category of exhibition ride. Each registration includes entry for 3 people (rider and 2x escort) and one entry for an accompanying car with trailer (caravan, van, passenger car).