Zvláštní ustanovení

Technický stav vozidla
musí odpovídat provedení, které odpovídá dané kategorii. Vozidlo ve špatném technickém stavu např. s viditelným únikem provozních kapalin nebude převzato. Karoserie nesmí nést známky koroze nebo jiného poškození, mechanické části musí být bez známek nadměrného opotřebení. Vozidlo musí být v původním stavu. Zvláštní úpravy např. aerodynamické prvky doloží jezdec dobovou fotografii, tiskem, homologačním listem apod. Přípustné jsou repliky dobových vozů.
U závodních automobilů se doporučuje použití odpojovače baterie a hasícího přístroje. Rovněž bude kontrolováno uchycení sedadel a kvalita bezpečnostních pasů je-li jimi vozidlo historicky vybaveno.

Bezpečnostní výbava jezdců
Všichni jezdci ve všech kategoriích během jízd použijí ochrannou homologovanou přilbu, odpovídající kombinézu, která bude plně krýt jezdcovo tělo (dlouhé rukávy a nohavice), rukavice a pevnou obuv.
V kategorii automobilů se doporučuje použití kombinézy nehořlavé (i s prošlou homologací).
Účastníci v otevřených automobilech a  motocyklech použijí vhodnou ochranu zraku.
Stejná bezpečnostní pravidla platí i pro případnou spolujízdu.

Více informací naleznete níže ve Zvláštním ustanovení.