Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko

K založení Československého automobilového klubu pro Moravu a Slezsko (zkratka ČAMS) došlo 4. února 1923 a jeho prvním předsedou se stal Tomáš Baťa. V roce 1924 absolvoval klub křest ohněm, když uspořádal dva velmi zdařilé podniky. Již dlouho předtím se uvažovalo, že by mohl být v těsném okolí Brna uspořádán nějaký automobilový závod, ovšem, jak tehdejší móda žádala, do vrchu. Dlouho byla hledána vhodná trať, až konečně vybrali okresní silnici z Kr. Pole do Soběšic, která byla také zvolena oficiální tratí pro I. mezinárodní závod Brno–Soběšice. Usilovnou agitací se podařilo shromáždit na startu 54 závodníků a také vzbudit zájem obecenstva. Šest ročníků závodů si vysloužilo dobré jméno doma i v zahraničí.

Rok 1930 byl ve znamení příprav na premiéru Masarykova okruhu. Z dřívějších mizerných silnic, kde bylo strach jet, vyrůstal den za dnem skvělý okruh, jakých bylo v Evropě málo. Na startu se shromáždila elita závodnictva od nás i z ciziny, z nichž von Morgen na Bugatti sklidil úspěch dne. Návštěva premiéry Masarykova okruhu byla ohromná a závod sám měl veliký ohlas v zahraničí a rázem si zajistil pokračování pro příští roky.

Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko organizoval velké množství sportovních a společenských akcí. Například závod na okruhu na Pradědu, Automobilové dny v Lázních Luhačove, Auto–moto turnaje po celé Moravě, různé výstavy a soutěže.

ČAMS byl opět oživen v roce 2014 u příležitosti konání Brno Grand Prix Revivalu na Masarykově okruhu. Od té doby aktivně pracuje na vzkříšení tradic prvorepublikového klubu, organizuje akce a výstavy pro majitele historických vozidel.

Výstavy a závody šly v Brně vždy ruku v ruce. První závod do vrchu Brno–Soběšice byl uspořádán ve stejném termínu jako první Mezinárodní výstava automobilů na výstavišti Stadion na Kounicově třídě (3.–7. května 1924). Na závod do vrchu (1924–1929) navázal od roku 1930 Masarykův okruh. Byl to významný mezinárodní podnik, který svou úrovní a dosahem překonával vše ostatní, co se u nás do té doby jezdilo. Všechny tyto akce organizoval Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko.
Eliška Junková na Bugatti se stala hrdinou dne, když v roce 1926 vyhrála Brno–Soběšice absolutně nejrychlejším časem automobilů 2:29:6

Areál brněnského výstaviště byl poprvé otevřen pro veřejnost v roce 1928. Výstavy automobilů v předválečných letech byly úzce spjaty s předváděcími akcemi a potažmo i se závody na Masarykově okruhu. V areálu samotného výstaviště se ale pořádali další motoristické podniky. První zmínka o závodě motocyklů je už z roku 1935. Závod pořádal ČAMS.