Právní upozornění

Vlastník webových stránek
Vlastníkem webových stránek www.BrnoGP.cz je spolek Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z. s. (dále ČAMS), IČ: 023 682 69, se sídlem na ulici Hvězdová 308/13, 602 00 Brno, tel.: +420 545 242 605, www.BrnoGP.cz.

Duševní a průmyslové vlastnictví
Vzhled stránky, loga, značky a jiné osobité symboly uvedené na webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím ČAMSu a jsou chráněny odpovídajícími právy o duševním a průmyslovém vlastnictví.

Odkazy na externí webové stránky
Webové stránky ČAMSu mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. ČAMS se zříká jakékoli odpovědnosti za jejich obsah. Veškerá rizika související s jejich používáním budou výhradní odpovědností uživatele. Stejně tak nenese ČAMS odpovědnost za zákonnost webových stránek třetích stran, ze kterých je možné získat přístup na tyto webové stránky.

Odpovědnost za obsah
Jako vlastník těchto webových stránek si ČAMS za účelem jejich aktualizace, přidání informací, úpravy, opravy nebo odebrání zveřejněného obsahu nebo designu stránek vyhrazuje právo, provádět tyto změny bez povinnosti předchozího upozornění.
ČAMS rovněž není odpovědný za použití informací zveřejněných na těchto webových stránkách třetími stranami ani za škody a ztráty, které mohou být Uživatelům na základě zde uvedených informací způsobeny.

Obrazové a zvukové záznamy
V rámci akce Brno Revival pořádané subjektem Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z. s., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ČAMS nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Reprodukce obsahu
Jakákoli reprodukce obsahu zveřejněného na těchto webových stránkách, celková nebo částečná, je zakázána.

Příslušné právní předpisy
Toto právní upozornění se řídí českým právním řádem. Podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Poslední verze těchto Podmínek byla zveřejněna dne 1. 12. 2023.