Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony má pro rok 2018 tyto záštity:

Statutární město Brno

Ing. Petr Vokřál
primátor statutárního města Brna

zdravice primátora

Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála

Jihomoravského kraje

JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje

zdravice hejtmana

Akci podpořil Jihomoravský kraj

Technické muzeum v Brně

Ing. Ivo Štěpánek
ředitel Technického muzea v Brně

 Akce se koná ve spolupráci s Technických muzeem v Brně
Dopravní podnik města Brna,a.s.

Oficiální dopravce akce

 
Brněnské komunikace a.s.

Partner akce

 
Fédération Internationale des Véhicules Anciens

FIVA
mezinárodní motocyklový víkend

 

Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony má pro rok 2018 tyto mediální partnery: