Informace pro účastníky

Pojedou se krátké jízdy (cca 12 minut) na uzavřené trati. Celá akce je koncipována jako podobné akce v zahraničí (ASI Moto Varano, Revival Montlhéry, Coupes Moto Légende Dijon). Nebude se měřit čas a nebudou se vyhlašovat vítězové. Každý ůčastník pojede čtyři jízdy – jednu v pátek, dvě v sobotu a jednu v neděli. Areál bude pro účastníky připraven od čtvrtku 13. 7. večer. Poslední jízdy předpokládáme v neděli 16. 7. kolem 15 hodiny.

Jezdci se prokáží platným řidičským průkazem, není potřeba závodních licencí. Snažíme se pro každého jezdce domluvit pojištění.

Vozidla nemusí mít technické průkazy. Musí být v dobrém technickém stavu a majitel je za tento tento stav zodpovědný. Každý stroj musí projít technickou přejímkou. Zde mu bude vylepeno startovní číslo.

Pro jezdce bude nachystáno depo na volné ploše A.

 

 

Participants info

We prepare short rides (about 12 minutes) on closed track. Whole event will be similar to events abroad (ASI Moto VaranoRevival MontlhéryCoupes Moto Légende Dijon). No timekeeping, no winners. Everyone will have four rides – one on Friday, two on Saturday and one on Sunday.

Exhibition centre will be prepared for participants from evening Thursday July 13th. Last rides we expect on Sunday around 3 p.m.

All riders must have valid driving licence, but they do not need racing licence. Owner is responsible for good technical condition of his vehicle. We recommend that drivers thoroughly inspect their vehicles prior to use on the circuit. All vehicles must pass through technical inspection, where it get starting number.

Participants will have depot on open area A.

Application form for competitors