Výstavy a závody v BrněExhibitions and races in Brno

Výstavy a závody šly v Brně vždy ruku v ruce. První závod do vrchu Brno–Soběšice byl uspořádán ve stejném termínu jako první Mezinárodní výstava automobilů na výstavišti Stadion na Kounicově třídě (3.–7. května 1924). Na závod do vrchu (1924–1929) navázal od roku 1930 Masarykův okruh. Byl to významný mezinárodní podnik, který svou úrovní a dosahem překonával vše ostatní, co se u nás do té doby jezdilo. Všechny tyto akce organizoval Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko.

Exhibitions and races in Brno went always hand in hand. The first hill-race Brno-Soběšice was organized at the same time as the first International Automobile Exhibition at the exhibition area Stadion at the Kounicova avenue (3rd – 7th May 1924). The hill-race (1924-1929) was followed by the Masaryk Circuit since 1930. It was an important international event that with its quality and reach surpassed all other events organized in our country. Al, these events were organized by the Czechoslovak Automobile Club for Moravia and Silesia.

Podobné příspěvky