Zdravice primátorky města Brna

Milí příznivci vůně benzinu a starých motorů,
když čtete tento text, možná právě procházíte kolem stovek krásných starých aut a motorek, které ve 20. století psaly dějiny motorismu a s nimi i dějiny Brna. Brno Revival si letos sice musel odpustit přívlastek „festival rychlosti“, protože se kvůli opatřením spojeným s nemocí covid-19 proměnil na výstavu, o to víc času ale snad budeme mít na to, abychom si prohlédli všechnu tu nádheru a zároveň si připomněli význam motoristického závodění pro moderní brněnské dějiny.
Je příznačné, že se potkáváme na brněnském výstavišti. Právě tady před 90 roky bylo provizorní depo prvního závodu na Masarykově okruhu. A právě tyto dva fenomény – závody automobilů a motorek společně s veletrhy – daly Brnu do vínku světovou proslulost. Jsou to bezpochyby fenomény, které i v dobách totality formovaly město do podoby kosmopolitní metropole, jíž je dodnes.
Pojďme se zastavit a oba tyto symboly Brna, které se takto půvabně propojují právě v Brno Revivalu, nebrat jako samozřejmost. Rozhlédněme se kolem po té nablýskané kráse stojící v kulisách jedinečného veletržního areálu. Jakkoliv je to nádherný pohled, byla by škoda, kdyby v budoucnu zůstalo jen u vzpomínání na zašlou slávu. A tak vám i sobě přeji, abychom se u motoristických závodů i ve veletržním areálu potkávali dále i na akcích navýsost aktuálních.
Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

Reportáž z návštěvy primátorky na Brno Revivalu 2019

Podobné příspěvky