Závody v Brně-PisárkáchRacing in Brno-Pisarky

Historie silničních závodů, pořádaných v Brně – Pisárkách, se začala psát v roce 1930. Masarykův okruh automobilů částečně procházel touto městskou částí Brna. „Pisárecká zatáčka“ byla součástí tratě Velké ceny až do roku 1974. Kromě toho se ale v Pisárkách pořádaly i další závody…

Brněnské výstaviště: Mezi pavilony – závod O cenu města Brna

Areál Brněnského výstaviště byl poprvé otevřen pro veřejnost v roce 1928. Výstavy automobilů v předválečných letech byly úzce spjaty s předváděcími akcemi a potažmo i se závody na Masarykově okruhu. V areálu samotného Výstaviště se ale pořádaly další motoristické podniky. První zmínka o závodě motocyklů je už z roku 1935. V padesátých letech byly dokonce prováděny zkoušky jízdních vlastností závodního monopostu na oválu cyklistického velodromu. Koncem padesátých a zejména v šedesátých letech se uvnitř výstaviště jezdily závody automobilů, formulových vozů a motocyklů již téměř pravidelně. Pořádal je AMK Svazarmu Královodvorské strojírny a ZO Svazarmu BVV. Závody přeboru Jihomoravského kraje se jezdily na jednoduché trati, dlouhé 1630 m, hned za hlavní branou do areálu. Okruh „Mezi pavilony“ měl tvar písmene V, čtyři zatáčky a čtyři rovinky. Ta nejdelší měla 450 metrů, průměrná šířka okruhu byla 8 metrů, v zatáčkách 24 metrů. Jednotný betonový povrch silnice byl lemován po celé délce a po obou stranách několikametrovým betonovým okrajem v úrovni silnice. Propustnost tratě byla pro motocykly 16, pro automobily 12 startujících. Kromě těchto závodů se v areálu výstaviště jezdil ještě krajský přebor motokár..
Zdroj: https://www.moto-svet.cz/okruhy-a-historie/byvale-ceske-okruhy/526-brno-pisarkyHistory of road races held in Brno – Pisarky, is written since 1930. Masaryk circuit passed through this Brno quarter. „Pisarky curve“ was part of the Grand Prix track until 1974. But there were also other races in Pisarky…

Trade Fairs Brno: Between exhibition halls – Brno trophy race

Exhibition area in Brno was first open for public in 1928. Automobile exhibitions were in pre-war era closely related with shows and races on Masaryk circuit and other motoring events were held right on the trade fair grounds. First motorcycle races were held here in 1935. Racing single-seater was tested here in fifties. From late fifties and especially during sixties a car and motorcycle races were held here regularly. The AMK Svazarmu Královodvorské strojírny and ZO Svazarmu BVV organized this events. Southmoravian championships were held on simple track, 1630 meters long, in immediate proximity of main gate. The „Between pavilions“ track has U shape, four curves and four straights. Longest was 450 meters, average width was 8 meters, or 24 meters in curves. Concrete surface of the track is surrounded by concrete side several meters wide. There was limit of 16 motorcycles or 12 cars for one race. Southmoravian go-cart championships were also held here…

Historie silničních závodů, pořádaných v Brně – Pisárkách, se začala psát v roce 1930. Masarykův okruh automobilů částečně procházel touto městskou částí Brna. „Pisárecká zatáčka“ byla součástí tratě Velké ceny až do roku 1974. Kromě toho se ale v Pisárkách pořádaly i další závody…

Brněnské výstaviště: Mezi pavilony – závod O cenu města Brna

Areál Brněnského výstaviště byl poprvé otevřen pro veřejnost v roce 1928. Výstavy automobilů v předválečných letech byly úzce spjaty s předváděcími akcemi a potažmo i se závody na Masarykově okruhu. V areálu samotného Výstaviště se ale pořádaly další motoristické podniky. První zmínka o závodě motocyklů je už z roku 1935. V padesátých letech byly dokonce prováděny zkoušky jízdních vlastností závodního monopostu na oválu cyklistického velodromu. Koncem padesátých a zejména v šedesátých letech se uvnitř výstaviště jezdily závody automobilů, formulových vozů a motocyklů již téměř pravidelně. Pořádal je AMK Svazarmu Královodvorské strojírny a ZO Svazarmu BVV. Závody přeboru Jihomoravského kraje se jezdily na jednoduché trati, dlouhé 1630 m, hned za hlavní branou do areálu. Okruh „Mezi pavilony“ měl tvar písmene V, čtyři zatáčky a čtyři rovinky. Ta nejdelší měla 450 metrů, průměrná šířka okruhu byla 8 metrů, v zatáčkách 24 metrů. Jednotný betonový povrch silnice byl lemován po celé délce a po obou stranách několikametrovým betonovým okrajem v úrovni silnice. Propustnost tratě byla pro motocykly 16, pro automobily 12 startujících. Kromě těchto závodů se v areálu výstaviště jezdil ještě krajský přebor motokár..
Zdroj: https://www.moto-svet.cz/okruhy-a-historie/byvale-ceske-okruhy/526-brno-pisarky

 

 

Podobné příspěvky